Årsmøte i Kjelsås IL 22. mars

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Jan 2023

22. mars 2023, klokken 19.00
Sted: Klubbhuset Grefsen stadion (Neptunveien 8 - 12)

Årsmøtet er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

For enklere kontroll om medlemskap oppfordrer vi til å ha medlemskortet klart på den telefon når du kommer. Du finner medlemskortet i MinIdrett  under medlemskap eller i MinIdrett-appen under mine kort.

Påmelding årsmøte, klikk her.
(Vi ber om alle som skal delta melder seg på innen 21. mars) 


Tidsfrister
8. mars er siste frist for å sende inn forslag til årsmøte, sendes til kontoret@kjelsaas.no
15. mars, legges dokumenter til møte ut her

Sakspapirer
Årsmelding 2022, klikk her
Strategisk plan 2023 - 2026klikk her

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten 
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene    
 9. Behandle idrettslagets årsberetning
 10. Behandle 
  • idrettslagets regnskap 2022
  • styrets økonomiske beretning
  • beretning fra engasjert revisor
  • kontrollutvalgets beretning 
 11. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste       
 12. Behandle idrettslagets budsjett 2023
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Kontingent 2024
 15. Valg
 16. Engasjere revisor

Avslutning


Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen 

Styret Kjelsås Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.