Leverandør til Kjelsås IL

Vare/tjenestelevering 
Idrettslaget har flere adresser for levering av varer og tjenester, sørg for at bestiller oppgir rett adresse.

Faktura
Leverandørfakturaer stiles til Kjelsås IL, merkes med gruppe og referanse/kontaktperson.

Vi foretrekker EHF-faktura (orgnr. 975663450) eller epost til faktura@kjelsaas.no, alternativt i posten til Kjelsås IL, PB. 13 Kjelsås, 0411 Oslo

Faktura som ikke er stilet til Kjelsås IL, som er sendt til grupper, privatpersoner,  i annet navn/adresse og/eller uten referanse kan bli avvist eller sendt i retur.