Bli medlem i Kjelsås idrettslag

Kjelsås Idrettslag skal kjennetegnes ved å være et fleridrettslag for alle med sterk lokaltilhørighet og gi et godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Vår visjon er at vi skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.

Alle som deltar i Kjelsås idrettslags aktiviteter må være medlem i idrettslaget. Ved å melde deg inn, blir du en del av fellesskapet med ca. 3900 medlemmer, der neste 85% er yngre enn 25 år. Gjennom aktivitetene i våre åtte grupper vil du høyst sannsynlig finne noe som passer for din familie. All vår idrettslige aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Velkommen til deltagelse i våre aktiviteter. 


SØK OM INNMELDING

Søke om medlemskap gjøres i MinIdrett

Kjelsås idrettelag benytter Norges Idrettsforbund sin løsning for medlemsadministrasjon – minidrett.no. Ønsker du å melde deg eller ditt barn inn i klubben gjøres dette elektronisk via innmeldingsknappen over.

Når registreringen er ferdig vil du motta faktura på din personlige minidrett.no i løpet av noen få dager. Vi vil også sende faktura på e-post. Vi ber om at det betales innen forfall for at medlemskap og forsikringer skal være gyldig.  

Ved adresseforandringer eller endringer i kontaktinformasjon, er det viktig at du oppdaterer minidrett.no

Du kan også ringe oss på telefon 9191 1913.
Utmelding av Kjelsås IL

All utmelding må skje skriftlig. Det kan gjøres ved å sende en epost til kontoret

Vi ønsker å bli bedre, samt få bedre kunnskap om hvorfor folk slutter med organisert idrett hos oss og håper du vil svar på spørreundersøkelsen ved å klikke på utmeldingsknappen under. 

All data er og blir anonymisert.  Tusen takk for hjelpen.

UTMELDING

Spond, Facebook osv

Mange lag/årganger i Kjelsås idrettslag benytter Spond, Facebook og/eller andre kanaler for den daglige kommunikasjonen med aktive og foresatte. Spond er et godt verktøy for aktive, foresatte, trenere og de har et verv i klubben som lagleder, oppmann eller foreldretrener.

Som foresatt kan du bli invitert i en gruppe i f. eks Spond. Barn som har egen mobil må gjerne opprette egen bruker for selv kunne lese viktige meldinger, og melde ifra om man kommer på trening eller ikke.

Å være med i en av Spondgruppe eller lignede er ikke det samme som å være medlem i klubben. Du må forsikre deg om at du er medlem i idrettslaget for å delta i aktivitet. 

Er du usikker om du er medlem ta kontakt med administrasjonen på epost kontoret@kjelsaas.no eller på telefon 9191 1913. Du kan også finne ut av det ved å logge deg på MinIdrett.

Medlemskontingent 2024

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1400,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 675,-
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPUkr. 525,-
Pensjonisterkr. 525,-
Trenere/oppmann/lagleder
kr. 350,-

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret (01.01-31.12)

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.

Treningsavgifter/egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). Klikk her for å se avgiftene i de forskjellige idrettsgrenene.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913

Sliter du med å betale?

Alle skal få være med i Kjelsås IL! Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.

Sliter du med å betale medlems- og treningsavgiften, så finner vi en løsning på det sammen med deg.

Du flere muligheter for å få hjelp:

  1. Vi kan dele opp alle fakturaer fra oss. Betal fakturaen for medlemskontingenten først. Når du har betalt medlemskontingenten er du medlem av Kjelsås IL. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltakelse på årsmøter osv. Oppdeling av treningsavgiften kan gjøres i flere deler. Har du gjort avtale om oppdeling kan du få purringer til alt er betalt, disse kan du bare se bort fra. 
  2. Ta kontakt med Klubbkontoret hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi er tålmodige. Vi legger aldri på purregebyrer på våre fakturaer.
  3. Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss.
  4. Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Coop-dugnaden krever at en kontaktperson søker om støtte på vegne av barna. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv. Les mer her.
  5. Kjelsås IL får noe støtte av Oslo idrettskrets for å dekke deltagelse for barn og ungdom som bor i bydelen. Vi har også et lite fond som vi jobber for å skaffe flere midler til gjennom sponsorer og samarbeidspartnere. Disse midlene blir brukes som hjelp til å støtte finansiering av idrettene hos oss slik at alle skal kunne få være med. Ta kontakt med klubbkontoret på telefon eller epost, du kan også kontakte din sønn/datters lagleder om dette gjelder din familie så tar de kontakt med administrasjonen i idrettslaget!