Oppdatert informasjon fra styret i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Apr 2020

Kjære alle sammen,

Det er en utfordrende tid for de aller fleste nå. Smått og stort er annerledes enn det var bare for noen uker siden. Idrettslaget vårt tilpasser seg situasjonen og gjør endringer både på kort og lengre sikt. Beskjeder og regler som gjaldt i går gjelder nødvendig vis ikke i dag. Det gjør det uforutsigbart, men med litt tålmodighet mener vi det går an å planlegge litt frem i tid. 

I dag starter påske ferien for veldig mange. Påsken i år blir ikke som mange er vant til med aktiviteter, hytteturer eller utenlandsturer. Det er dugnad for å begrense smitte av Korona (Covid-19) her i landet og de aller fleste land i verden. Vi er med på dugnaden og tar vår del av det ansvaret. 

Her kommer en oppsummering av hva vi gjør nå og hva vi forbereder oss på. 

Situasjonen nå
For nesten alle praktiske formål har klubben inntil i går hatt aktivitetsforbud og har som følge av det permittert trenere og ansatte, de fleste i administrasjonen. Det er sendt ut permitteringsvarsel for fem uker med virkning fra 30. mars.

Organisert aktivitet
Onsdag denne uken kom det beskjed fra helsedirektoratet og NIF om at det kan settes i gang organisert aktivitet i idrettslagene i henhold til gjeldene smittevernregler. Onsdag kveld åpnet Oslo kommune sine anlegg for organisert aktivitet.
Reglene fører til at aktiviteten vi var vant til før 12. mars ikke kan gjennomføres på samme måte. Helsemyndigheten og NIF har gitt klare retningslinjer og særforbundene har fått i oppgave å komme med retningslinjer innenfor sine idretter. Vi som klubb må utarbeide våre.

For at vi skal kunne gjenoppta organisert aktivitet under de regler som gjelder vil det kreve god planlegning og mange flere ressurser enn normalt. Det kommer en ny uttalelse fra regjeringen neste uke, om det endrer vilkårene for å drive organisert aktivitet vet vi ikke nå. 

Vi har derfor valgt å vente med å starte opp organiserte aktiviteter nå. Vi følger med på avklaringer og oppdateringer, men planlegger for å kunne starte opp aktiviteter som kan gjennomføres forsvarlig i tiden etter påske. Det vil komme mer spesifikk informasjon fra de ulike gruppene på dette.

Egentrening
Uteanlegg er åpen for egentrening i påsken, så sant det ikke kommer endringer fra myndighetene sentralt eller fra kommunen. Vi oppfordrer alle til å følge med i media vedrørende dette.

Kjelsås fotball sitt A-lag har søkt og fått reservert tid til egentrening av Bymiljøetaten på Grefsen stadion fra 4. april til og med 13. april mellom kl. 09:30 og 11:30.

Det vil ikke være flombelysning av banene før tidligst etter påske.    

Myndighetens regler (uorganisert og organisert aktivitet)
Det skal ikke være mer enn fem personer sammen i en gruppe, og minst en avstand på to meter mellom personer. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke tillates.

Aktivitet som innebære at utstyr deles mellom deltakerne, som f.eks. en basketball, en håndball, fotballer som har vært i kontakt med hud (nikket eller berørt hud som ikke er tildekket), kan følgelig ikke gjennomføres.

Garderober eller forsamlingslokaler etc. åpnes hverken før eller etter aktiviteten.

Økonomi
Vi arbeider nå med rapportering av våre økonomiske tap til myndighetene. Alle retningslinjene for kompensasjon for idretten er ikke klarlagt enda, men vi følger dette nøye. Vi vet vi får økonomiske erstatninger, men vi vet ikke hvor store de blir eller når vi får dem. Beløpene vi vil få må disponeres klokt, med mål om sportslig aktivitet.

Dette er en tung tid økonomisk for idrettslaget nå som alle arrangementer og aktivitet er innstilt. Vi har allerede avlyst en rekke arrangementer fra mars og hva som kommer fremover vet vi heller ikke. Vi håper at alle våre medlemmer og samarbeidspartnere som har anledning til å støtte oss i denne vanskelige tiden og vil hjelpe til etter egen evne.

Årsmøte
Årsmøtet i klubben er foreløpig satt til onsdag 6. mai klokken 19:00 – om det blir digitalt eller et fysisk oppmøte vil vi komme tilbake til.

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag har hatt aktivitet og vært en del av limet i lokalmiljøet i over hundre år. Dette skal vi videreføre, og vi skal komme oss gjennom denne pandemien og følgene av den. Vi arbeider med gruppene for å sikre at vi har økonomi til å leve gjennom krisen. Det kan bli annerledes i lang tid for klubbens medlemmer. Vi vil legge stor vekt på å få gode treningstilbud til alle ut fra de økonomiske realitetene og forutsetningene som kommer. Hovedstyret samarbeider godt rundt utfordringene og vil møtes kort tid etter påske for å vurdere hva vi gjør videre. 

Vi minner om at vi har valgt å vente med å starte opp organisert aktivitet nå, men vi planlegger for å kunne starte opp etter påske, gitt at retningslinjene ikke endrer seg.

God påske ønsker vi dere alle.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.

 

Vennlig hilsen 

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.