Informasjon til håndballgruppa i Kjelsås IL.

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 18. Mar 2020

Hei alle sammen,

Forrige uke startet som normalt, og ble avsluttet på en helt surrealistisk måte. Vi ønsker nå å informere så godt vi kan om en situasjon som vi foreløpig ikke vet omfanget av. Styret i håndballgruppa har hatt et ekstraordinært styremøte hvor vi har diskutert det vi foreløpig vet av rammer og konsekvenser og hvordan vi skal sikre at vi er i god rute når vi igjen kan begynne med håndball. Selv om vi ikke får trent håndball i en periode fremover, skal vi jobbe aktivt med å gjøre håndballgruppa bedre og godt forberedt på neste sesong.  

Vårt viktigste budskap til alle i håndballgruppa er at vi skal gjøre vårt beste for å begrense smittefare og vi forholder oss til de retningslinjer som kommer fra bestemmende organer over oss – fra myndighetene, FHI, NIF, NHF og Kjelsås IL. Det skal ikke gjennomføres noen aktiviteter, verken i håndballgruppas regi eller fellestreninger i privat regi, som strider mot de anbefalingene som kommer fra FHI, andre myndighetsorganer eller fra idrettens organer. Vi trenger at alle trenere, foreldre og spillere hjelper oss med å overholde dette.

Litt mer spesifikk informasjon

  • Seriespill: Alt seriespill resten av sesongen er avlyst, og kampene vil ikke bli spilt på et senere tidspunkt.  Her er vi spent på hvordan Norges Håndballforbund løser opprykk og nedrykk for seniorlagene våre, da dette blant annet påvirker det sportslige tilbudet for de eldste årgangene våre (J03/G03). Hele 4 seniorlag var klare for opprykk.
  • Regionscup: Alle regionscupkamper resten av sesongen er avlyst, og vil ikke bli spilt på et senere tidspunkt. Her hadde vi flere lag som hadde spilt seg fram til semifinale
  • Spillerutvikling: Norges Håndballforbund Region Øst har besluttet at all spillerutvikling er avlyst/utsatt inntil videre.
  • Trening (kommunale anlegg): Alle våre treningsflater er stengt for aktivitet, og siden dette er bestemt av myndighetene kan ikke vi gi noen tillatelse til å bruke de til trening. https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/alle-kommunale-idrettsanlegg-stenges/ . Dette gjelder også styrkerommet i Kjelsåshallen. Kjelsås IL har tidligere informert om at all aktivitet avlyses tom 18.mars, men dette er nå endret til ubestemt tid. Vi vil komme med informasjon så raskt vi kan starte med aktivitet igjen.
  • Trening (private anlegg): Alle treningsflatene som vi leier er også stengt. NIH har stengt for all utleie ut april. Rønningen er stengt på ubestemt tid. 
  • Fjordcup i Sandefjord: Vår fellescup i Sandefjord er enda ikke avlyst, de avventer for å se an situasjonen. De jobber derimot med å sette en ny dato litt lenger fram i tid istedenfor å avlyse. Her har klubben betalt påmeldingsavgift for alle lagene. Vi som klubb er innstilt på å være solidariske ovenfor andre som sliter i denne vanskelige tiden. Vi vil oppfordre våre lag til å delta på Fjordcup som fellescup på en eventuell annen dato enn opprinnelig oppsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.
  • Påmelding lag neste sesong: Når det gjelder frister for påmelding for antall lag til neste sesong vil vi forholde oss til gjeldende frist inntil ny beskjed kommer fra regionen. Gjeldende frist er 01.05.2020
  • Beachhåndball: Det er foreløpig ikke kommet noe informasjon om hvordan dette påvirker beachhåndball-sesongen. Vi har flere lag som har meldt seg på beachserien, og dette vil vi komme tilbake til når det foreligger informasjon fra regionen. Vi vil likevel klargjøre beachbanene våre i løpet av de neste ukene. Beachbanene kan ikke tas i bruk før vi får tillatelse til dette fra Oslo idrettskrets og Kjelsås IL. Vi gir beskjed når vi får denne godkjenningen.
  • Økonomi: For resten av mars har vi estimert et inntektstap på ca kr 150 000, dette vil øke jo lenger krisen varer. Styret ser på ulike løsninger for å redusere kostnadene til håndballgruppa. Vi håper den gode dugnadsånden i Kjelsås håndball fortsetter i disse vanskelige tidene. Vi skal gjøre så godt vi kan for at dere kan returnere til et Kjelsås håndball i både økonomisk og sportslig balanse senere i år. Selv om vi ikke får gjennomført det siste av serie- og cupspill er det meste av vår sesong ferdig og mye av kostnadene for hele sesongen er betalt. Håndballgruppa vil derfor i utgangspunktet ikke betale tilbake noe treningsavgift og ønsker at det er en del av den dugnaden vi trenger for å holde klubbdriften oppe.
  • Alternativ trening: Siden vi nå ikke skal trene sammen, vil vi likevel anbefale alle å  finne alternative måter å være i aktivitet på. Vi vil sende ut informasjon om dette til trenerne, som igjen vil komme med råd som er tilpasset sin årsklasse. Men følg rådene om å ikke trene i grupper.

 

Med vennlig hilsen

Anders Holand Pettersen og Elisabeth Rustad Edvardsen 

Kjelsås Idrettslag Håndball


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.