Bronsemedalje til Håvard i U23 VM på Lygna

Postet av Kjelsås Idrettslag den 24. Feb 2022

Etter 15 brutale km og sekundstrid, var det Håvard som knep bronsemedaljen!

Vi gratulerer med strålende innsats og fantastisk resultat!Lederkurs for ungdom.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Feb 2022

Vil du ta muligheten å lære mer om deg selv og dine lederegenskaper. Ungdom som er medlem i Kjelsås idrettslag kan få gratis lederkurs i regi Oslo idrettskrets. Kurset starter 11.03.2022 kl. 16:30 og varer til 13.03.2022 kl. 15:00.

Dyktige kurslærere fra idrettskretsen vil ta dere gjennom spennende og læringsrike kursmoduler.

Les mer og meld deg på her - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kalender/lederkurs-for-ungdom-2022/

Gi beskjed om du har lyst til å delta ved å sende en epost til kontoret@kjelsaas.no, du kan også ringe oss på telefon 9191 1913.


Foto: Oslo idrettskretsKjelsås IL - Paraidrett søker pedagog/trener

Postet av Kjelsås Idrettslag den 2. Feb 2022

Kjelsås IL søker trener for barn med funksjonsutfordringer. Vi vil supplere trenerstaben med noen som kan hjelpe våre utøvere med kognitive utfordringer med øvelser og bevegelser. Viktig med evne til å motivere barn til å bli med i aktivitet og lek. Vi har sirkeltrening og aktiviteter tilrettelagt for barn med utviklingshemming og funksjonsutfordringer. Øvelser tilpasses individuelt for ferdighetsoppbygging.  

IPU-gruppa, paraidrett i Kjelsås Il, legger til rette for individuelt tilpasset aktivitet hvor alle kan jobbe mot personlige mål og oppleve mestring i et inkluderende og sosialt miljø.  

To til tre lørdager i måneden 11.00 - 13.00 gymsal ved Grefsen Stadion og/eller to til tre mandager i måneden 18.15-19.45, svømming på idrettshøgskolen. Lønn fra 250 til kr 300 i timen, ev. mer for spesielt kvalifiserte søkere, som pedagoger eller fysioterapeuter. 

Ta kontakt med leder for IPU-gruppa April Stilley 418 16 311 ved spørsmål.    

CV og Kortfattet søknad sendes ipu@kjelsaas.no  Store lettelser i Koronatiltakene

Postet av Kjelsås Idrettslag den 2. Feb 2022

Oppdaterte Koronatiltak gjeldende fra fra 1. februar kl. 2300

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Avstand og sosial kontakt

 • Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Dette vil gjelde for foreldre og andre som følger/ser på barna/ungdommen trene/konkurrere innendørs.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Dette vil gjelde for foreldre og andre som følger/ser på barna/ungdommen trene/konkurrere innendørs.

Arrangementer

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

Smittekarantenen oppheves

 • Det er ikke lenger krav om smittekarentene når du er nærkontakt til en som er smittet. Husstandsmedlemmer og tilsvarende anbefales å teste seg daglig.
 • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Er du smittet - isolasjon

 • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Gjelder med tilbakevirkende kraft.

For utfyllende informasjon se regjeringen.no