Oppdragsavtale

Skjema/avtale i regi av Kjelsås IL håndball. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale. 


Oppdragsavtale Kjelsås IL håndball

Avtalen er mellom 
Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) 
Pb 13 Kjelsås
0411 Oslo
Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no

og


er det inngått følgende avtale:


Resten fylles ut av Kjelsås IL håndball

Avtalt honorar:_______________
(fylles ut av Kjelsås IL håndball)


Oslo, den          /          . 20___________________________

Sportslig leder / administrativ leder

Kjelsås IL, Håndball

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte:

Administrativ leder 
Elisabeth Rustad Edvardsen
elisabeth@kjelsaas.no
408 58 728