Gruppestyrer

Gruppestyre har ansvar for aktiviteten innen «sin» idrett. Det er hovedstyrets forlengede arm, og må forholde seg til de vedtak hovedstyret fatter. Gruppene er slik sett et utøvende organ som har myndighet i tråd med fullmakter som er gitt og vedtak som er fattet.

Hensikten med et gruppestyre er at de skal organisere den daglige aktiviteten i gruppen, de skal utarbeide forslag til planer og budsjett, samt rapportere til hovedstyret (årsmøtet), inkludert regnskap. 

Gruppestyrene legger forholdene til rette for aktivitet, og hjelpe hovedstyret med oversikt over hva som er planlagt og hva som har skjedd.  

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Kjelsås IL. Det er ikke de samme formelle kravene til et årlig møte på gruppenivå, som det er til årsmøtet i idrettslaget. Etter det årlige møtet i gruppen må forslag til nytt gruppestyre sendes idrettslagets valgkomité. 

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Kjelsås idrettslag utad uten hovedstyrets godkjenning. 

Gruppestyrene skal stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere, både som aktive og når de legger opp for å beholde dem i miljøet. 

Gruppen skal søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større eller annerledes treningsmiljø når dette anses som hensiktsmessig.


Allidrett

Leder
Hege Sandsgaard - 90167605 - sanhege@yahoo.com

Nestleder
Celine P. Kommandantvold - 45456798 - celine_petters@msn.com

Økonomi
Inger Tetlie - 95746414 - inger.tetlie@gmail.com

Styremedlem
Eli Anne Dokken


Alpin

Leder
Sabine Merky - 920 65 174 - sabine.merky@gmail.com 

Nestleder - (gruppekontakt U8 og U10)
Eivind Furuseth - 46410211 - eivind.furuseth@bi.no

Styremedlem - (gruppekontakt U12)
Lars Hamran     94 30 44 54    lars@haja.no

Styremedlem  - (gruppekontakt U14/U16)
Ragnhild Pålsrud - 91638397- Ragnhild@paalsrud.com

Styremedlem
Tobias Torrissen - 98257822 - tobiast@gmail.com

Styremedlem/økonomi
Benita Jørgensen - 91532060 - benitakjorgensen@gmail.com

Styremedlem
Thomas Martinsen - 95929412 - thomas_martinsen@hotmail.com

Styremedlem 
Joachim Gunberg - 473 64 968 - jocheng@icloud.com


Basket (aktivitetsutvalget)

Sportslig koordinator
Knut Sagli- basket@kjelsaas.no - 98 25 78 11 

Medlemskontakt
Rasmus Kleppe - rasmus.kjelsaas.basket@gmail.com 

Hallflater, Live kampskjema
Kalle Hestvedt - kalle@econet.no -  901 74 871

Arrangement
Stephan Korsviken - stephan.korsviken@coop.no  -  970 34 134

Økonomi
Ove Risan- ove.risan@rainpower.no

Treneransvarlig
Ina Cathrine Myhre - inacathr@gmail.com - 917 20 371

Hallvakt
Kristine Riis - kristine.riis@tv2.no 

Materiell og innkjøp
Anja Lohne Holm - anjalohne@gmail.com

Dommeransvarlig
Elsa Christine Andhøy - elsachrand@gmail.com


Fotball

Leder 
Dag Vestlund - 911 98 703 - veslunddag@gmail.com

Nestleder/kvalitetsansvarlig
Oddbjørn Alstad - 930 93 936 - oddbjorn.alstad68@gmail.com

Styremedlem - Sportslig leder herrer
Alexander Rein - 970 51 008 - alexrein83@gmail.com

Styremedlem - Sportslig leder damer
Christer Westberg Øyen - 472 78 143 - Christer_Oeyen@discovery.com

Styremedlem - Arrangement 
Gro Sukkestad - 450 21 961 - gro.sukkestad@bundebygg.no

Styremedlem - Kommunikasjon/organisasjon
Solveig Skumlien Nilsen - 995 52 797 - solveigskumlien@gmail.com


Håndball

Leder
Roberto Padin - 900 800 37 - leder.handball@kjelsaas.no

Styremedlem - Sport
Jonas Skei -

Styremedlem
Terje Sandtrø - 482 06 174 - terje.sandtro@gmail.com

Styremedlem
Line Vatningen - 932 15 085 - line.vatningen@hotmail.com


Langrenn

Leder
Bjørn Tore Foss - 97025021 - leder.langrenn.kjelsaas@gmail.com

Sekretær
Øystein Skjærholt - sekretaer.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 98205680    

Leder SU (sportslig utvalg)
Rune Helland - rune.helland@dnb.no - 97713250   

Leder anleggskomiteen
Knut Kristiansen - 958 21 746 - knut.kristiansen@vikenfiber.no

Oppmann 15-16
Cecilie Wærp Hauge - 1516.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 97778769  

Oppmann yngre (7-14)
Bettina Kulle Andreassen - 2009.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 47803207    

Oppmann turgruppa/veteran
Arve Karlsson - tur.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 90589562      


Paraidrett 

Leder
April Stilley - 41816311 - ipu@kjelsaas.no

Nestleder
Roy Jensen 

Utøver representant
Pål Berntsen