Våre dommere

Kjelsåsdommere


Vi har 23 kvotedommere i klubben. Vi er heldig å ha så mange dyktige dommere i klubben som har tatt dommerkurs gjennom håndballforbundet. 


Hver sesong arrangerer vi barnekamplederkurs. 

Kurset består av et online kurs på nett, 3 timer praksis og 1 time teori. Kurset tar man hjemmefra. Praksis og teori gjennomfører vi i Kjelsåshallen med instruktør fra forbundet. 


Dommerutvikler i Kjelsås er Kristian Barr-Larsen.

Kristian skal ha mye skryt for at vi klarer å utvikle så mange og så gode dommere i Kjelsås.