Åpen hall

ÅPEN FOR ALLE

Hvor - Kjelsåshallen 

Når -  fredager fra klokken 19:30-21:00

Hallen  åpen for alle fredager, bortsett fra når det er  fridag i Osloskolen.

Håper å se mange i hallen :)