Medlems- og treningsavgifter

                                       

 
Medlemskontingent  2023 
Medlemskontingent  2024
Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-kr. 1.400,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-kr. 675,-
Medlemskap barn ( < 20 år)kr. 475,-kr. 525,-
Pensjonisterkr. 475,-kr. 525,-
Parautøverekr. 475,-kr. 525,-
Trenere/oppmann/lagleder
kr. 350,-kr. 350,-

Medlemskontingenten sendes ut i begynnelsen av februar, den gjelder for kalenderåret (1.1 tom 31.12.) Gjelder uansett når i løpet av året medlemskap tegnes. 

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøte. Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913


Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. ALLE SKAL MED.

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne.

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Kjelsås idrettslag har som nabolagsklubb fått tildelt noen midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. Vi søker støtte for å skaffe midler gjennom forskjellige støtte ordninger og sponsorer, det gir oss også noen egne midler til dette formål. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Støtte til fritidsaktiviteter
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her.


Treningsavgifter og egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år).

Treningsavgifter sesongen 2022 og 2022/23

For idretter med "skoleårsesong" er det alder som er på slutten av sesongen som er grunnlaget for avgift.
Allidrett, alpin, basket, håndball, langrenn og paraidrett har sesong fra oppstart høst til avslutting vår/sommer.
Fotball følger kalenderåret, 01.01 til 31.12.
Vi tar forbehold om endringer eller feil i listene under.

Barne-
AllidrettIdretts-Alpin AlpinBasketFotballFotballHåndballLangrennParaidrettBarne-
idrett

skoleinnsatsracingHøst/Vår
vinteravg.
23/24
idrett
Født
Alder

Treningsavgift
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår
Treningsavgift
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår.
Treningsavgift
deles i to avdrag
høst og vår.sesongen
født
20194 år2200,-
2019
20185 år2200,-
2018
20176 år
2200,-5.000,- (1450, 2350, 1200)

2600,-*

2.300,-3000,-2017
20167 år

5.000,- (1450, 2350, 1200

2.400,-  (1200, 1200)2600,-*
1990,-2.300,-
2016
20158 år

5.700,- (1450, 3050, 1200)
2.400,-  (1200, 1200)
3400,-*300**1990,-2.300,-
2015
20149 år

5.700,- (1450, 3050, 1200 )

2.400,-  (1200, 1200)
3400,-*6002990,-2.300,-
2014
201310 år

5.900,- (1450, 3300, 1200) 8.900,- (2250, 4700, 1950)
3.700,- (1850, 1850)
4000,-*6002990,-2.500,-
2013
201211 år

5.900,- (1450, 3300, 1200)
8.900,- (2250, 4700, 1950)
3.700,- (1850, 1850)4000,-*6002990,-2.500,-
2012
201112 år

8.050,- (2700, 3800, 1550)
13.450,- (6200, 4900, 2350)3.700,- (1850, 1850)
4600,-*6003450,-2.900,-
2011

Alpin
Skiskole en gang i uken i 8 uker kr 2900,-
Loddbok kr. 500 i tillegg på Alpin vintertrening
Samlinger per dag kr. 350,- , eks. bo, heis, reise ++

* Fotball 2017 og 2016, kr 200 tilbake til lagskasse. 2015 og eldre kr 400 til lagskasse. ** kun G2015, J2015 har ikke vintertrening.

Lisenser

Det kreves lisens for alle som skal konkurrere i ungdomsidretten, fra fylte 13 år. Mer informasjon om lisens klikk på linkene til idrettene under.

Basket, Fotball, Håndball, Ski (Alpin, Freeski, Langrenn)

Les gjennom vilkårene, noen ganger kan det lønne seg med denne forsikringen selv om en kun trener.

UNG-
Alpin AlpinBasketFotballFotballFotballHåndballHåndballLangrennParaidrett
DOM
innsatsracingHøst/vårbredde
vinter
tillegg for

Født
AlderTreningsavgift
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår
Treningsavgift
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår
Treningsavgift
deles i to avdrag
høst og vår.


avgift
ekst. trener

201013 år8.050,- (2700, 3800, 1550)13.450,- (6200, 4900, 2350)
3.700,- (1850, 1850)
5200,-7200,-*900,-3750,-1500,-3.200,-3000,-
200914 år9.250,- (3900, 3800, 1550)
18.000,- (10000, 4900, 3100)4.600,- (2300, 2300)5200,-7700,-*900,-3950,-
4.200,-
200815 år9.250,- (3900, 3800, 1550)
18.000,- (10000, 4900, 3100)
4.600,- (2300, 2300)
5200,-8500,-*900,-4200,-2000,-4.200,-
J08/0914/158200,-*900,-200716 år

4.600,- (2300, 2300)

8500,-*900,-4800,-2000,-4.900,-
200617 år

4.600,- (2300, 2300)

8500,-*900,-5000,-2000,-4.900,-
200518 år

4.600,- (2300, 2300)

8500,-*900,-5000,-2000,-4.900,-
200419 år

4.600,- (2300, 2300)

8500,-*900,-

4.900,-

* Fotball kr 400,- tilbake til lagskasse.

VOKSENBasket
FotballFotballvinter avgiftHåndball
Langrenn
Paraidrett

4200,- > 19 årU218500,- (400*)900,-Herrelag3500,-Sr5.700,-1.000,-


K351250,-
Damelag 2/33500,-
C-laget1250,-,-
Damelag 5/63500,-
M401250,-M331250,-