Kontraktmalerogvedlegg

Midlertidig kontrakt, under 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=c90be6e0-2138-4771-980a-4c1d3d41a60a

Midlertidig stilling, over 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=3a616388-010f-48da-aa78-7a50c996b1a3

Fast stilling
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=e4bd741f-cfe9-4b95-9467-065d0434f377


Vedlegg 1 til kontrakt - Etiske retningslinjer for ansatte og oppdragstakere
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=83eb98b8-213f-4692-94dc-dddac828294f

Vedlegg 2 til kontrakt - Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=8ea38685-ca1a-4110-a8b7-fcf66b59c55d