Kjære medlemmer og foresatte, velkommen til årlig møte i Kjelsås håndball

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 5. Feb 2024

Dato: 14.02.2024, kl 18.00 på TEAMS
(Lenke til møte blir sendt på e-post til de som har meldt seg på. Lenke for påmelding finner du lenger ned på siden.)

Agenda:

  1. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, protokollfører og to til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Budsjett 2024
  6. Årsplan 2024
  7. Treningsavgift 2024
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

 

Link til Årsrapport for 2023: Kjelsås Håndball - Årsberetning 2023.docx

Kjelsås Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer, ansatte, verv og frivillighet sammen skaper engasjement og aktiviteter for å fremme idrettsglede, samhold og stolthet i og for nærmiljøet vårt. De årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og kunne påvirke, men også for å få innsikt om hva som skjer i idrettslaget.

Vi ønsker å gjøre Kjelsås-Grefsen til et enda bedre sted å bo ved hjelp av idretten. Til dette trenger vi engasjerte folk i alle aldre på alle plan, som bidrar på alle mulige måter. Det skal være givende å være en del av felleskapet og det skal være romslighet for at en deltar på det nivået en måtte ønske. Vi håper alle kan finne sin plass i dette store felleskapet i nærmiljøet vårt. En fin start for å la seg engasjere er å delta på Årlig møte i den gruppen/idretten du (eller ditt barn) tilhører. Vi håper i år at enda flere deltar, kanskje særlig de som ikke har andre verv i klubben, som bare er litt nysgjerrige på hva som skjer.

Idrettslagets årsmøte er høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

På Kjelsås håndball sitt årlige møte ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn til gruppa senest 3 dager før møtet. Dersom du ønsker å stille som kandidat til styreverv så kan dette også sendes inn som en sak.

Klikk her for å melde deg på og eventuelt sende inn saker.

Stemmerett krever medlemskap i klubben, meld deg inn her:  Møtet er åpent for alle som har en tilknytning til idretten i Kjelsås Idrettslag


Signert protokoll fra årlig møte finner du her.