Årlige møter for gruppene i idrettslaget.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Jan 2023

Kjære medlemmer og foresatte

Kjelsås Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer, ansatte, verv og frivillighet sammen skaper engasjement og aktiviteter for å fremme idrettsglede, samhold og stolthet i og for nærmiljøet vårt. De årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og kunne påvirke, men også for å få innsikt om hva som skjer i idrettslaget.
Vi ønsker å gjøre Kjelsås-Grefsen til et enda bedre sted å bo ved hjelp av idretten. Til dette trenger vi engasjerte folk i alle aldre på alle plan, som bidrar på alle mulige måter. Det skal være givende å være en del av felleskapet og det skal være romslighet for at en deltar på det nivået en måtte ønske. Vi håper alle kan finne sin plass i dette store felleskapet i nærmiljøet vårt. En fin start for å la seg engasjere er å delta på Årlig møte i den gruppen/idretten du (eller ditt barn) tilhører. Vi håper i år at enda flere møter opp, kanskje særlig de som ikke har andre verv i klubben, som bare er litt nysgjerrige på hva som skjer.

 Idrettslagets årsmøte er høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars, i år er årsmøte 22. mars. 

 Årligmøte i gruppene er de forskjellige undergruppene/idrettenes årlige møtearena som holdes avholdes innen utgangen av mars. På årlig møte i ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn innen til gruppa.

Stemmerett krever medlemskap i klubben, meld deg inn her:  Møtet er åpent for alle som har en tilknytning til idretten i Kjelsås Idrettslag.

Møtedatoer

Allidrett - 16. februar 2023, kl 18:00 på Klubbhuset Grefsen stadion 

Alpin - 13. februar 2023, kl 19:30 på Klubbhuset Grefsen stadion

Basket - 15. februar 2023, 19:00 i festsalen på Engebråten

Fotball - 7. februar 2023, kl. 19:00 på Klubbhuset Grefsen stadion

Håndball - 28. februar 2023, kl. 19:00 på Klubbhuset Grefsen stadion

Langrenn - 6. februar 2023, kl 18:30 på Langsetløkka
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.