Innkalling til årlig møte 2022

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 21. Feb 2022

Årlig møte for håndballgruppa avholdes: 

Mandag 14. mars 2022, kl. 1930

Sted:  Teams - Klikk her for å bli med.

Saksliste:

 1. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Budsjett 2022
 6. Årsplan 2022
 7. Treningsavgift 2022-23
 8. Innkomne forslag
 9. Valg av styre 2022-23

Forslag til saker sendes til handball@kjelsaas.no innen 26. februar 2022.

Årsberetning og sakspapirer blir publiser her.


 Velkommen! 

 Hilsen Styret i Håndballgruppa


Sakspapirer

 1. Årsmøtepapirer
 2. Årsberetning 
Vil du være med på å bidra i Kjelsås IL håndball?

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 4. Feb 2022

I Kjelsås IL har hver gruppe et eget styre som skal følge opp og bidra til at de ulike gruppene driftes og utvikles innenfor rammene til Kjelsås IL.

For full oversikt se hjemmesider; http://handball.kjelsaas.no/p/49874/handballgruppa

I styret for håndballgruppa vil nå både Øyvind Skarholt (leder) og Knut Sundby (sportslig leder) tre ut og må erstattes.

I den forbindelse inviterer vi til et åpent møte for å informere mer om hva det vil si å være med i styret, hvordan det jobbes og hvilke planer vi har videre.

Dette blir et uformelt møte via teams MANDAG 7. februar kl. 19:00 der man kan melde seg på, klikk her.

Det er håndballgruppa selv som velger sitt eget styre og dette gjøres på årlig møte 28. februar.

Den som velges som leder vil inngå som styremedlem i Kjelsås IL.

Som leder er det ikke nødvendig med stor håndballkompetanse for å være med, men desto viktigere er et engasjement og ønske om å kunne bidra på overordnet nivå. I rollen som Sportslig leder er det viktig med håndballkompetanse for å kunne støtte og utfordre de to ansatte.

Har du spørsmål eller innspill til kandidater som trenger en «dytt» - ring eller mail til Øyvind Skarholt (982 19 541)