Innkalling til årlig møte orientering

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 27. Jan 2022

Orienteringsgruppa i Kjelsås IL har sitt årlige møte tirsdag 8. februar kl. 19.30 på Grefsen stadion.

 

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 3. Valg av møteleder
 4. Årsberetning 2021
 5. Regnskap 2021
 6. Innkomne forslag
 7. Orienteringsgruppas fremtid

 

I protokollen fra det årlige møtet i fjor, 17.02.21 står det:

 1. Dette årlige møtet ønsker at det nedsettes en sentral prosjektgruppe med målsetting om at driften av o-gruppa skal fortsette
 2. Det settes av kr 150 000 til prosjektet
 3. Dersom prosjektet ikke lykkes, vil det årlige møtet i 2022 ta stilling til om gruppa skal nedlegges.
 4. Dersom det blir nedleggelse, vil midlene overføres til anleggsfondet og øremerkes klubbhus

 Hvordan har det gått med prosjektgruppas arbeid? Leder orienterer.

 Dersom gruppa blir nedlagt, bortfaller de to neste punktene:

8.  Budsjett 2022

 9. Valg (ikke på valg: leder og kasserer)

 • Sekretær
 • Styremedlem

 

Forslag sendes innen 31. januar til leder Hilde Ståhlbrand         hilde.sta17@gmail.com   SMS 908 92 330

 

Styret
Kjelsås IL orientering søker nye ressurspersoner.

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 21. Jun 2021

Vi søker nye ressurspersoner til å drive orienteringsgruppa i idrettslaget, da de som har drevet gruppen i en årrekke nå gir seg.

Vi håper det er noen i vårt nærområde som kunne tenke seg å «restarte» gruppa etter Koronaen. Idrettslaget ønsker i første omgang å gi et tilbud til de yngste barna, men det er ikke noe i veien for å gi et tilbud for alle aldre. Når vi nevner de yngste barna først er det for å kunne skape en god og morsom aktivitet for de i lokalmiljøet og følge vår visjon om å gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.

Er du/dere den/de som ønsker å ta tak i dette?  Vil vi kunne til hjelp i en oppstartsfase og de som har drevet gruppen tidligere kan bidra, midler er det også til å få en «flying» start.

For mer informasjon, ta kontakt med Truls Nygaard, telefon 90104343, epost truls@kjelsaas.no<mailto:truls@kjelsaas.no> eller Hilde Ståhlbrand, telefon 908 92 330, epost hilde.sta17@gmail.com<mailto:hilde.sta17@gmail.comInnkalling til årlig møte 2021 - Kjelsås orientering

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 9. Feb 2021

Velkommen til årlig møte i orienteringsgruppa.

Dato:  17. februar 2021
Klokken: 18.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen vil møte avholdes digitalt i Microsoft Teams.

Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon, der medlemmene selv har ansvar for det som skapes av aktivitet. Idrettslagets årsmøte og de årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og påvirke. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som har mulighet til å delta til å melde seg på og komme med forslag til saker, påmelding må gjøres senest dagen før møte. Deltagelse krever medlemskap i klubben og påmelding,  meld deg på ved å klikk her.

Sakliste for årlig møte 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 3. Valg av møteleder
 4. Årsberetning 2020
 5. Regnskap 2020
 6. Innkomne forslag
 7. Orienteringsgruppas fremtid
 8. Budsjett 2021
 9. Valg (ikke på valg sekretær og styremedlem) -  Leder og kasserer

Årsrapport 2020, klikk her


Forslag sendes innen 13.02.21 til leder Hilde Ståhlbrand, hilde.sta17@gmail.com   SMS 908 92 330Det medlemmet som har meldt seg på vil få tilsendt en epost med link til møte senest 1 time før oppstart.

Vennlig hilsen

Styret i Kjelsås orienteringOrienteringsgruppen i Kjelsås IL har sitt årlige møte

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 7. Feb 2020

Torsdag 27. februar 2020 kl. 18.00 på Grefsen stadion.

 

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 3. Valg av møteleder
 4. Årsberetning 2019
 5. Regnskap 2019
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett 2020
 8. Valg
  1. (ikke på valg: leder, kasserer)
  2. Sekretær
  3. Styremedlem

 

Enkel bevertning

 

Forslag sendes innen 14.2.20 til leder Hilde Ståhlbrand 

Hilde0s@hotmail.com   SMS 908 92 330

  

Styret