Endelig, fra lørdag klokka 16.00 ble det en mer normal hverdag for oss alle.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Sep 2021

Vi gleder oss til en mer normal hverdag med masse aktivitet, trening og konkurranser, etter ett og et halvt år med store begrensninger. Til våre medlemmer, trenere, frivillige, ledere og alle andre som har stått i dette og bidratt er det bare en ting å si tusen takk for innsatsen.


0 Kommentar

Minneord ved Florin Olsens bortgang

Postet av Kjelsås Idrettslag den 7. Sep 2021

Med Florin Olsens død 28. august har Kjelsås IL mistet et medlem som satte betydelige spor. Florin Olsen ble 90 år og var en del av Olsen-slekta, som har markert seg i idrettslaget helt fra laget ble startet i 1913 og til vår tid. 

Florin Olsen meldte seg inn i Kjelsås IL i 1945 og hadde tillitsverv sammenhengende fra 1963 til 1980. Florin ble tildelt æresmedlemskap i 2011. 

Florin Olsen la ned utallige timer for idrettslaget i administrativ sammenheng og gjennom tung dugnadsinnsats. Gjennom fagbevegelsen var han godt skolert i drift av organisasjoner, og Florin kunne sin fagforenings-ABC. Alle som har deltatt på et årsmøte i idrettslaget med Florin i salen, vil aldri kunne glemme disse møtene. 

Langrennsgruppa hadde stor glede av Florin Olsen gjennom mange år. Ikke minst var Florin mannen bak turrennet Lillomarka Rundt, som ble arrangert første gang i 1971. Med 15-1600 løpere på det meste og med spritduplikator og skrivemaskin som hjelpemidler, krevde et slikt renn en utrolig arbeidsinnsats. Også Kjelsåsrennet, som primært var for barn og ungdom, opplevde en glansperiode under Florin. Arbeiderbladet beskrev rennet som landets største i sitt slag. Florin takket av i 1974 etter 8 år som leder av gruppa, men fortsatte i en årrekke som løypesjef, og det er full dekning for å si at gruppa ble restartet på 70-tallet under Florins ledelse. 

O-gruppa hadde også stor glede av Florin Olsen. Samtidig som han etablerte Lillomarka Rundt dro han i 1972 også i gang 2-mila, som ble et O-løp helt utenom det vanlige. Det ble et blodslit gjennom Lillomarka eller «Florins hage», som noen kalte den. Mens Lillomarka rundt ble lagt ned grunnet dårlige vintre på 90-tallet,  var 2-mila så nært knyttet til Florin at løpet visnet langsomt hen noen år etter at Florin ga seg som løypelegger. 

Midt på 70-tallet ble Florin valgt til leder av hovedlaget, og han tok initiativ til et generasjonsskifte ved å invitere alle klubbens kvinnelige medlemmer til et møte. I en tid da idrett fortsatt i stor grad var en «guttegreie» førte Florins tanker til en ny gullalder for Damegruppa.  

Det er ikke mange av dagens medlemmer som har et forhold til Kjelsås-hytta, men også i denne sammenhengen dukker Florin Olsen opp. Han var én av en håndfull ildsjeler som på siste halvdel av 70-tallet reddet hytta fra å råtne på rot. Det var således en hytte i god stand som ble solgt i 2004 og der midlene gikk inn i anleggsfondet og ble til grunnkapitalen i Stadion-hallen. Mange av dagens Kjelsås-barn har derfor kunnet glede seg over den innsatsen som ble lagt ned for drøye 40 år siden. 

Kjelsås IL minnes en av lagets aller største ildsjeler i dyp ærbødighet, og vi lyser fred over Florin Olsens minne 

For Kjelsås Idrettslag 

Ivar Christiansen Styreleder


0 Kommentar

Smittevernstiltak - august 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Aug 2021

Ferien er snart over og mange skal tilbake til aktivitet. Vi er veldig glade for at det ser ut til at vi går inn i en høst med normal aktivitet. Samtidig ser vi nå at det er en økende smittetrend og at vi alle tenger å være forsiktig. For at vi skal minimere risikoen for mer smitte anbefaler vi at flere av de tiltakene som vi har vært vant til over tid videreføres.

Link til - FHIs hjemmesider og Regjeringens hjemmesider (nasjonale tiltak)

 Råd for organiserte fritidsaktiviteter som gjelder nå.

- Syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 

- Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.

- Tilstrebe minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

- Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.

- Lokalene tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. 

- I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.

- Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.

- For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs. 

- Flere grupper kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

- Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

- Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. Når man deler opp i mindre grupper blir risikoen for utbrudd redusert, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte. 

- Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten.

 

Møt færrest mulig – Vask henda – Hold avstand - Bli hjemme om du er syk

Publisert 6. august 2021


0 Kommentar

Oppdatering smitteverntiltak.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Jun 2021

Oslo nå har gått over til å følge de nasjonale råd og regler på idrettsfeltet. I går, fredag 18. juni, la regjeringen frem at de fortsetter den nasjonale gjenåpningen. Dette innebærer at det nå har kommet noen lettelser for idretten.

De nye lettelsene er som følger:

(De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12:00.)

Anbefalinger:

 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.


Regler:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.


-    Offentlige arrangementer:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 ersoner (500 x 4 kohorter)

Mer informasjon om de nye reglene og anbefalingene, finner dere på regjeringens nettsider, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/
Fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, fjernes en stor del av de lokale koronareglene i Oslo. Det vil da kun være nasjonale råd og regler som gjelder for idretten når det kommer til smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Dette innebærer at det fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, er følgende regler som gjelder for idretten i Oslo:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Reglene for arrangement er som følger:

 • Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det nå kan være 600 personer, fordelt på tre grupper, på for eksempel Intility eller Bislett. 


Den nasjonale forskriften, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.
Mer informasjon om de nasjonale rådene og reglene, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


0 Kommentar

Kjelsås IL sommeraktivitet uke 31

Postet av Kjelsås Idrettslag den 15. Jun 2021

Foto:. Trygve Indrelid

Tilbud er for barn og unge født 2009 til 2014 (7 – 12 år).  Krever ikke medlemskap i Kjelsås IL. 

Idrettsgrenene har varierte aktiviteter uken 2. til 6 august i håndball-, fotball-, alpint-, langrenn- og basket. Ikke én dag blir lik, alle kommer innom de forskjellige aktivitetene.

Utøverne vil bli delt inn i 5 grupper etter alder og skal være i "sin" gruppe hele uken . Gruppene vil ha en dag med hver av de 5 aktivitetene. En uke kan da f.eks. se ut som følger:
Mandag: Fotball
Tirsdag: Håndball
Onsdag: Langrenn
Torsdag: Alpint
Fredag: Basket

Det blir forskjellige oppmøtested, dette vil bli publisert her når gruppene er fordelt.(Grefsen stadion, Linderudkollen, Trollvann, Engebråtenhallen)

Påmelding og pris
Uken koster kr. 400,- (støttet med midler fra Oslo kommune )
Det er 150 plasser, første mann til mølla, påmelding klikk her. 

Utstyr og mat
Det serveres frukt hver dag, men deltagerne må ha med egen matpakke og drikke. Tøy til å være aktiv i og etter vær/aktivitet, da de fleste aktiviteter er utendørs.

Åpningstider
Uke 31 - 2. til 6. august, arenaene vil være åpne fra klokken 10:00 til 15:00 hver dag.

Smittevern

 • Vask hender før du kommer
 • Er noen syke, bli hjemme
 • Unngå å reise kollektivt
 • Hold avstand (1 meter) i pauser, ved ankomst og når du drar
 • Det vil bli ført oppmøtelister som oppbevares i 10 dager etter sommeridrettsskolen er avsluttet. Dette er et pålegg knyttet til eventuell smittesporing

Vi tar forbehold om minimum 50 deltagere for å arrangere.  Om for få deltagere, eller om sommeridrettskolen skulle bli avlyst pga. Covid 19, vil påmeldingsavgiften bli refundert.

Ved spørsmål, kontakt: Enok Engen -  E: enokengen@gmail.com - T: 951 39 173 eller Truls Nygaard - E: truls@kjelsaas.no - T: 90 10 43 43


Oppdateringer blir publisert her.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline