Oppdragsavtale

Skjema/avtale for instruktører ved håndballskoler i regi av Kjelsås IL håndball. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale. 


Instruktøravtale for Kjelsås IL håndball

Avtalen er mellom 
Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) 
Pb 13 Kjelsås
0411 Oslo
Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no

og


heretter kalt instruktør er det inngått følgende avtale:

Avtalt honorar:_______________
(fylles ut av Kjelsås IL håndball)


Fylles ut av Kjelsås IL


Oslo, den          /          . 20___________________________

Sportslig leder / administrativ leder

Kjelsås IL, Håndball

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte:

Sportslig leder
Anders Holand Pettersen
anders@kjelsaas.no
928 84 842

Administrativ leder
Elisabeth Rustad Edvardsen
elisabeth@kjelsaas.no
408 58 728

Levert av IdrettenOnline